Wsparcie os贸b z autyzmem II

W latach 2009-212 realizowany by艂 projekt Wsparcie os贸b z autyzmem II

Wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego,

Program Operacyjny Kapita艂 Ludzki

Priorytet I: 鈥瀂atrudnianie i integracja spo艂eczna鈥

Dzia艂anie 1.3: 鈥濷g贸lnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej鈥

Poddzia艂anie 1.3.6 PFRON 鈥 projekty systemowe

PREZENTACJA O PROJEKCIE