Diagnoza - funkcjonalna

Celem diagnozy jest postawienie rozpoznania zaburzenia ze spektrum autyzmu lub jego wykluczenie oraz wystawienie opinii psychologiczno-pedagogicznej oraz wydanie za艣wiadczenia lekarskiego przez lekarza psychiatr臋.聽Diagnoza jest procesem odbywaj膮cym si臋 podczas kilku spotka艅 (ok.3-4) trwaj膮cych 艣rednio po kilka godzin.