O nas

Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddzia艂 w Lublinie jest organizacj膮 po偶ytku publicznego KRS 0000055648, skupiaj膮c膮 osoby ze spektrum autyzmu, ich rodzic贸w/opiekun贸w oraz terapeut贸w dzia艂aj膮cych na rzecz os贸b ze spektrum autyzmu. Na terenie Lubelszczyzny dzia艂a od 1993 roku.

Obecnie Stowarzyszenie prowadzi 4聽specjalistyczne plac贸wki wsparcia:

1) Punkt Diagnostyczno-Terapeutyczny dla os贸b z autyzmem i ich otoczenia spo艂ecznego - ul. Droga M臋czennik贸w Majdanka 20, 20-319 Lublin

2) Centrum Rehabilitacji Spo艂ecznej i Zawodowej dla os贸b z autyzmem, Zespo艂em Aspergera i Ca艂o艣ciowymi Zaburzeniami Rozwoju - ul. Rado艣ci 8, 20-530 Lublin

3) Punkt Terapeutyczny KTA O/Lublin- Osiedle Stawy 62, 08-530 D臋blin

4) Centrum Diagnozy i Wspomagania Rozwoju KTA O/Lublin, ul. Rado艣ci 9A/2, 20-530 Lublin

Zadaniem Stowarzyszenia jest m.in. upowszechnianie wiedzy o autyzmie, udzielanie pomocy psychologicznej rodzinie oraz niesienie pomocy terapeutycznej, kt贸ra obejmuje zaj臋cia indywidualne i grupowe w zakresie edukacji, rewalidacji, logopedii, integracji sensorycznej, zaradno艣ci 偶yciowej, samodzielno艣ci oraz Treningu Umiej臋tno艣ci Spo艂ecznych. Kadr臋 Stowarzyszenia stanowi膮 do艣wiadczeni specjali艣ci, w tym Trenerzy Pracy, w terapii spektrum autyzmu dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych. Stowarzyszenie organizuje wydarzenia kulturowe, wycieczki integracyjne, akcje informacyjne oraz kwesty, z kt贸rych fundusze przeznaczane s膮 na cele statutowe Stowarzyszenia. W ramach dzia艂alno艣ci statutowej wsp贸艂pracujemy z podmiotami zewn臋trznymi: przedszkolami, szko艂ami oraz plac贸wkami pomocy spo艂ecznej oraz lekarzem psychiatr膮, kt贸ry pe艂ni dy偶ur 1 x miesi膮cu w naszej plac贸wce. W ramach dzia艂alno艣ci statutowej p艂atnej prowadzone s膮 diagnozy nozologiczne w kierunku spektrum autyzmu z udzia艂em specjalisty psychiatry. Stowarzyszenie wspieraj膮 wolontariusze. Odbywaj膮 si臋 praktyki studenckie oraz sta偶e.

Zwracamy si臋 do firm i os贸b o otwartym sercu o wsparcie naszej dzia艂alno艣ci. Dzi臋kujemy !

Konto: PKO BP S.A. II o/Lublin nr 27 1020 3150 0000 3002 0030 5441