Zrozumie膰 autyzm - Kampania informacyjna 2016

Krajowe Towarzystwo Autyzmu o/Lublin jest w trakcie realizacji zadania pt. 鈥瀂rozumie膰 autyzm - Kampania informacyjna鈥 zlecone przez Regionalny O艣rodek Polityki Spo艂ecznej w Lublinie pod nazw膮: 鈥漃rowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz integracji os贸b niepe艂nosprawnych i przeciwdzia艂aniu ich dyskryminacji (w tym art. dzia艂ania zwi膮zane z promocj膮 Konwencji o prawach os贸b niepe艂nosprawnych)鈥.

Cel realizacji zadania 鈥瀂rozumie膰 autyzm - Kampania informacyjna鈥

Celem akcji informacyjnej jest poszerzenie wiedzy o ca艂o艣ciowych zaburzeniach rozwoju, nakre艣lenie problematyki wczesnego wspomagania rozwoju ma艂ych dzieci z autyzmem na terenie wojew贸dztwa lubelskiego. Przyczyni si臋 to do zrozumienia, potrzeb specyfiki os贸b z zaburzeniami autystycznymi, co tym samym zwi臋kszy poziom 艣wiadczonych us艂ug wobec tej grupy os贸b.

Opis zadania 鈥瀂rozumie膰 autyzm - Kampania informacyjna鈥

鈥瀂rozumie膰 autyzm - Kampania informacyjna鈥 - prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz integracji os贸b niepe艂nosprawnych i przeciwdzia艂aniu ich dyskryminacji (w tym art. dzia艂ania zwi膮zane z promocj膮 Konwencji o prawach os贸b niepe艂nosprawnych)鈥 skierowane jest do spo艂ecze艅stwa miasta Lublin i wojew贸dztwa lubelskiego: urz臋dnik贸w 24 powiat贸w i gmin, w tym pracownik贸w pomocy spo艂ecznej, pracownik贸w s艂u偶by zdrowia, pracownik贸w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagog贸w, rodzic贸w i wolontariuszy, kt贸rych wiedz臋 pragniemy poszerzy膰 na temat autyzmu, Zespo艂u Aspergera i innych zaburze艅 pokrewnych oraz funkcjonowania os贸b z autyzmem.

W zadaniu 鈥瀂rozumie膰 autyzm - Kampania informacyjna鈥 zaplanowano nast臋puj膮ce dzia艂ania:

1. Opracowanie merytoryczne materia艂贸w do biuletynu pod nazw膮 鈥滱utyzm w praktyce. Jak pom贸c ma艂emu dziecku z autyzmem鈥 i jego wydanie

3. Opracowanie dw贸ch Prezentacji multimedialnych na temat wczesnego wspomagania dzieci z autyzmem i dzia艂alno艣ci Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddzia艂 w Lublinie

4. Opracowanie i wydruk ulotek i plakat贸w

5. Aktualizacja strony internetowej Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddzia艂 w Lublinie w zakresie prowadzonego zadania

Zestawy materia艂贸w b臋d膮 rozes艂ane do w艂adz powiatowych, kt贸rzy b臋d膮 proszeni o zapoznanie si臋 z nimi i przekazanie do pozosta艂ych instytucji z terenu swojego powiatu do kt贸rych po pomoc zg艂aszaj膮 si臋 rodzice os贸b z autyzmem.

POLECAMY

Opracowania

WCZESNE WSPOMAGANIE I SPECYFIKA AUTYZMU

PREZENTACJA - AUTYZM

PREZENTACJA KTA /O LUBLIN

INFORMATOR

herb wojew贸dztwa lubelskiego

Zadanie dofinansowane przez Wojew贸dztwo Lubelskie