„Organizowanie i prowadzenie szkoleń,kursów,warsztatów,grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla ON-aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby" 2024

Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Lublin realizuje w okresie 10czerwca do 11grudnia2024 zadanie „Organizowanie i prowadzenie szkoleń,kursów,warsztatów,grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla ON-aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby"”.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez ROPS w Lublinie. Celem głównym zadania jest aktywizacja społeczna i zawodowa 25 osób ze spektrum autyzmu z terenu województwa lubelskiego poprzez udzielenie kompleksowej,zindywidualizowanej usługi polegającej na wsparciu ON ze spektrum autyzmu poprzez uczestnictwo w formach aktywizacji społecznej oraz pobudzenie rozwoju społecznego metodami dostosowanymi do wieku i głębokości zaburzenia oraz indywidualnych potrzeb Osób ze spektrum autyzmu. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: 884355955 lub mail: kta.lublin@wp.pl

 

 

Tags: 
Skrot: 
ROPS 24 TUŻ