Punkt diagnostyczno-terapeutyczny dla os贸b z autyzmem i ich otoczenia

Projekt skierowany jest do dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych os贸b z autyzmem i Zespo艂em Aspergera.

Us艂ugi na rzecz os贸b z autymem (OzA) 艣wiadczone s膮 w plac贸wce w spos贸b ci膮g艂y, tzn. 5-6 dni w tygodniu. Projekt ma na celu zapewnienie dost臋pu do specjalistycznej terapii edukacyjnej, logopedycznej, stymulacyjnej, kszta艂towania to偶samo艣ci, pobudzenia rozwoju spo艂ecznego metodami dostosowanymi do wieku i g艂臋boko艣ci zaburzenia oraz indywidualnych potrzeb OzA.

W projekcie przeprowadzone s膮 wielospecjalistyczne diagnozy,聽 sporz膮dzone聽 indywidualne programy rozwoju umo偶liwiaj膮ce skuteczn膮聽 terapi臋 w o艣rodku oraz w pozosta艂ych 艣rodowiskach osoby z autyzmem. Prowadzone s膮 okresowo konsultacje terapeutyczne, diagnoza post臋p贸w procesu terapeutycznego, indywidualna i grupowa terapia ambulatoryjna z wykorzystaniem metod edukacyjnych, stymulacyjnych, Knill贸w, Weroniki Sherborne, analizy zachowa艅, strukturalizacji czasu i przestrzeni, rozw贸j systemu komunikacji os贸b, dzia艂ania o charakterze integracyjnym, treningi umiej臋tno艣ci spo艂ecznych, dzia艂ania klubowe dla m艂odzie偶y,聽 oraz zaj臋cia usamodzielniaj膮ce dla dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych os贸b z autyzmem, dogoterapia, hipoterapia, arteterapia, muzykoterapia, hydroterapia, integracja sensoryczna.

Wsparciem obj臋te s膮 r贸wnie偶聽 osoby z najbli偶szego otoczenia: rodzice, opiekunowie, nauczyciele, wolontariusze, kt贸rzy mog膮 korzysta膰 z porad i wskaz贸wek metodycznych dotycz膮cych terapii i post臋p贸w dziecka oraz przygotowanych plan贸w terapeutycznych do pracy w domu i na zaj臋ciach. Zadanie realizowane jest w lokalu KTA O/Lublin ul. Droga M臋czennik贸w Majdanka 20. Kontakt.

Tags: