Prowadzenie Punktu diagnostyczno-terapeutycznego dla osób z autyzmem, Zespołem Aspergera i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju i ich otoczenia społecznego

 

 

 

Projekt "Prowadzenie Punktu diagnostyczno-terapeutycznego dla osób z autyzmem, Zespołem Aspergera i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju i ich otoczenia społecznego" jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 2 Zadań Zleconych dotyczącego kierunku pomocy 2: Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych obejmującego następujące zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
 

Tags: