Zadanie zlecone przez Regionalny O艣rodek Polityki Spo艂ecznej w Lublinie.

Od dnia 01.09.2014 do 15.12.2014 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddzia艂 w Lublinie b臋dzie realizowa艂o zadanie zlecone przez Regionalny O艣rodek Polityki Spo艂ecznej w Lublinie 鈥撯濻pecjalistyczne szkolenie dotycz膮ce komunikacji alternatywnej i wspomagaj膮cej oraz obs艂uga i wykorzystanie programu Boardmaker przeznaczone dla terapeut贸w i os贸b pracuj膮cych z dzie膰mi, m艂odzie偶膮 oraz doros艂ymi osobami z autyzmem, Zespo艂em Aspergera oraz Ca艂o艣ciowymi Zaburzeniami Rozwoju鈥.

Celem g艂贸wnym zadania jest podwy偶szenie kwalifikacji os贸b z terenu wojew贸dztwa lubelskiego pracuj膮cych z dzie膰mi, m艂odzie偶膮 i doros艂ymi osobami z autyzmem, Zespo艂em Aspergera oraz Ca艂o艣ciowymi Zaburzeniami Rozwoju z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagaj膮cej (AAC) poprzez przeprowadzenie 3-etapowego specjalistycznego szkolenia.

Odbiorcami szkolenia b臋dzie 18 terapeut贸w Krajowego Towarzystwa Autyzmu O/Lublin (psychologowie, pedagodzy, logopedzi, terapeuci) oraz nauczyciele pracuj膮cy z osobami z autyzmem i wsp贸艂pracuj膮cy z Krajowym Towarzystwem Autyzmu O/Lublin. B臋d膮 to g艂贸wnie kobiety w przedziale wiekowym 23-50 lat zamieszkuj膮ce wojew贸dztwo lubelskie (z kilku powiat贸w m.in. krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego) prowadz膮ce, na co dzie艅 edukacj臋, terapi臋 oraz rehabilitacj臋 spo艂eczn膮 z osobami z autyzmem, Zespo艂em Aspergera oraz Ca艂o艣ciowymi Zaburzeniami Rozwoju, kt贸re chc膮 poszerzy膰 swoje kwalifikacje i wprowadza膰 metody komunikacji alternatywnej i wspomagaj膮cej do swojej pracy, aby coraz efektywniej pomaga膰 i osi膮ga膰 coraz to lepsze efekty w pracy z osobami z autyzmem, Zespo艂em Aspergera oraz Ca艂o艣ciowymi Zaburzeniami Rozwoju.

Zadanie jest dofinansowane przez Wojew贸dztwo Lubelskie.