Punkt diagnostyczno-terapeutyczny dla os贸b z autyzmem i ich otoczenia

Zaj臋cia terapeutyczne dla dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych os贸b z autyzmem (OzA), Zespo艂em Aspergera oraz ca艂o艣ciowymi zaburzeniami rozwoju prowadzone s膮 w ramach projektu pn. 鈥濸rowadzenie Punktu Diagnostyczno 鈥 Terapeutycznego dla os贸b z autyzmem i ich otoczenia spo艂ecznego鈥. Projekt realizowany jest w ramach XIII konkursu zada艅 zleconych Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nospeawanych i wsp贸艂finansowany jest ze 艣rodk贸w PFRON. 聽

Us艂ugi na rzecz OzA 艣wiadczone s膮 w plac贸wce w spos贸b ci膮g艂y, tzn. 5-6 dni w tygodniu. Projekt ma na celu zapewnienie dost臋pu do specjalistycznej terapii edukacyjnej, logopedycznej, stymulacyjnej, kszta艂towania to偶samo艣ci, pobudzenia rozwoju spo艂ecznego metodami dostosowanymi do wieku i g艂臋boko艣ci zaburzenia oraz indywidualnych potrzeb OzA. W projekcie sporz膮dzane s膮 indywidualne programy rozwoju umo偶liwiaj膮ce skuteczn膮 terapi臋 w o艣rodku oraz w pozosta艂ych 艣rodowiskach osoby z autyzmem.

Prowadzone s膮 okresowo konsultacje terapeutyczne, diagnoza post臋p贸w procesu terapeutycznego, indywidualna i grupowa terapia ambulatoryjna z wykorzystaniem metod edukacyjnych, stymulacyjnych, Knill贸w, Weroniki Sherborne, analizy zachowa艅, strukturalizacji czasu i przestrzeni, rozw贸j systemu komunikacji os贸b, dzia艂ania o charakterze integracyjnym, treningi umiej臋tno艣ci spo艂ecznych, dzia艂ania klubowe dla m艂odzie偶y,聽 oraz zaj臋cia usamodzielniaj膮ce dla dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych os贸b z autyzmem, dogoterapia, hipoterapia, arteterapia, muzykoterapia, hydroterapia, integracja sensoryczna.

Wsparciem obj臋te s膮 r贸wnie偶聽 osoby z najbli偶szego otoczenia: rodzice, opiekunowie, nauczyciele, wolontariusze, kt贸rzy mog膮 korzysta膰 z porad i wskaz贸wek metodycznych dotycz膮cych terapii i post臋p贸w dziecka oraz przygotowanych plan贸w terapeutycznych do pracy w domu i na zaj臋ciach. Zadanie realizowane jest w lokalu KTA O/Lublin ul. Droga M臋czennik贸w Majdanka 20 i na ul. Rado艣ci聽8. Kontakt.

Tags: