Wczesne oznaki autyzmu

Autyzm i jego wczesne oznaki nale偶y wykry膰 jak najszybciej, tak aby m贸c zaoferowa膰 dziecku fachow膮 pomoc. Poni偶ej przedstawiamy informacje, kt贸re mog膮 pom贸c Pa艅stwu w podj臋ciu decyzji o skonsultowaniu si臋 ze specjalist膮. Prosimy o dok艂adne zapoznanie si臋 z zamieszczonymi informacjami, je艣li maj膮 Pa艅stwo w膮tpliwo艣ci co do pewnych kwestii z ch臋ci膮 s艂u偶ymy pomoc膮 i prosimy o jak najszybszy kontakt lub wype艂nienie formularza zg艂oszeniowego. Pami臋taj aby nie czeka膰, a偶 b臋dzie za p贸藕no.

Ewa Pisula (2010) 鈥濵a艂e dziecko z autyzmem鈥

Lp. Zachowanie Czas wyst臋powania
1. Brak聽 reakcji na w艂asne imi臋 1. rok 偶ycia
(ok.8-10 mies.)
2. Brak wskazywania 1. rok 偶ycia
3. Brak empatycznego reagowania 20. miesi膮c 偶ycia
4. Ignorowanie ludzi 2. rok 偶ycia
5. Nieinteresowanie si臋 dzie膰mi 2. rok 偶ycia
6. Preferowanie samotno艣ci 2. rok 偶ycia
7. Ubogi repertuar zachowa艅 w toku interakcji 1./2. rok 偶ycia
8. Niewyci膮ganie r膮k do ludzi 1./2. rok 偶ycia
9. Nieu艣miechanie si臋 w sytuacjach spo艂ecznych 2. rok 偶ycia
10. Brak kontaktu wzrokowego 1./2. rok 偶ycia
11. Brak adekwatnej mimiki (wyra偶anie emocji) 1./2. rok 偶ycia
12. Brak w艂a艣ciwej gestykulacji i wyra偶ania emocji za pomoc膮 postawy 2. rok 偶ycia
13. Nietypowe pozy 2. rok 偶ycia
14. Brak na艣ladowania 20. miesi膮c 偶ycia
15. Pasywno艣膰, bierno艣膰 2. rok 偶ycia
16. Hypotonia 2. rok 偶ycia
17. Rozproszona uwaga 2. rok 偶ycia
18. Nieposzukiwanie kontaktu z innymi osobami w celu dzielenia si臋 z nimi swoimi emocjami (np. rado艣ci膮) 2. rok 偶ycia
19. Nieposzukiwanie pocieszenia i nieoferowanie go 3. rok 偶ycia
20. Kr贸tki czas patrzenia na ludzi 12. miesi膮c 偶ycia
20. miesi膮c 偶ycia
21. Niezdolno艣膰 do ukierunkowania uwagi innych os贸b 2./3. rok 偶ycia

Zaburzenia widoczne w zachowaniu ma艂ych dzieci z autyzmem (wg Stone, 1997)

Interakcje spo艂eczne Komunikacja Ograniczone, sztywne wzorce zachowania i zainteresowa艅

Ograniczone zdolno艣ci na艣ladowania

Brak kontaktu wzrokowego lub ograniczony kontakt wzrokowy

Ignorowanie innych os贸b lub s艂abe reagowanie na ich obecno艣膰

Brak zainteresowania zabaw膮 spo艂eczn膮

Preferowanie samotno艣ci

Ma艂e zainteresowanie kontaktem fizycznym z inn膮 osob膮

Nieu艣miechanie si臋 w sytuacjach spo艂ecznych

Zubo偶ona mimika

Op贸藕niony lub brak rozwoju mowy

Rzadkie wykorzystywanie gestykulacji do komunikowania si臋

Nietworzenie wsp贸lnego pola uwagi

Niezwracanie uwagi innej osoby na swoj膮 aktywno艣膰聽 lub nieudolne pr贸by zwr贸cenia uwagi

Stereotypie ruchowe/ przybieranie niezwyk艂ych p贸z

Niew艂a艣ciwy spos贸b wykorzystywania przedmiot贸w/ nietypowa zabawa

Przywi膮zanie do niezwyk艂ych obiekt贸w

Niezwyk艂e zainteresowania wzrokowe

Nietypowe reakcje na d藕wi臋ki

Brak wra偶liwo艣ci na b贸l, zimno lub gor膮co

Nadwra偶liwo艣膰 smakowa

R贸偶nicowanie autyzmu聽 i op贸藕nienia rozwoju umys艂owego u ma艂ych dzieci聽 (za: Vig, Jedrysek, 1999)

Lp. Obszar funkcjonowania Opis r贸偶nic
1. Powtarzanie d藕wi臋k贸w nies艂u偶膮ce komunikowaniu si臋 Mi臋dzy 12. a 24. miesi膮cem聽 problem ten cz臋艣ciej wyst臋puje u dzieci z autyzmem o ilorazie inteligencji poni偶ej 70 punkt贸w ni偶 u dzieci z op贸藕nieniem rozwoju umys艂owego o podobnym ilorazie.
2. Zabawa symboliczna, zabawa na niby Brak zdolno艣ci lub bardzo ograniczone zdolno艣ci w tym zakresie s膮 cz臋stsze u dzieci z autyzmem (w badaniach nie bierze si臋 jednak zazwyczaj pod uwag臋 dzieci z g艂臋bszym stopniem niepe艂nosprawno艣ci intelektualnej).
3. Zaburzenia w interakcjach spo艂ecznych 鈥 dopasowanie, wsp贸艂praca聽 podczas zabawy Wyst臋puje u 77% dzieci z autyzmem i niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 oraz 21% dzieci z autyzmem o inteligencji w granicach normy.
4. Na艣ladowanie Znacznie bardziej obni偶ona zdolno艣膰 do na艣ladowania zar贸wno wokalizacji jak i gest贸w u dzieci z autyzmem w por贸wnaniu z dzie膰mi z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮.
5. Tworzenie wsp贸lnego pola uwagi Zachowania polegaj膮ce na wskazaniu, przynoszeniu i podawaniu przedmiot贸w innej osobie, a tak偶e na wskazaniu wzrokiem i odczytywaniu informacji聽 z kierunku patrzenia innej osoby s膮 znacznie rzadsze u dzieci z autyzmem.
6. Wykorzystywanie ciep艂a innej osoby jako narz臋dzia Znacznie cz臋stszy u dwu-trzyletnich dzieci z autyzmem ni偶 u dzieci z op贸藕nieniem rozwoju umys艂owego.
7. Kontakt wzrokowy Rzadszy u dzieci z autyzmem.
8. Brak zainteresowania innymi osobami Znaczenie cz臋stsze u dzieci z autyzmem.
9. Wykorzystywanie聽 gest贸w w komunikacji Znaczenie rzadsze u dzieci z autyzmem.

Tags: